مطالب داغ
طنز چخوف و طنز هدایت مکتوب شد
 محمدعلی شهرستانی از نگارش کتابی با مضمون بررسی طنز در آثار چخوف و هدایت خبر داد و گفت: در آثار این دو ...
داستان کوتاهی از آنتوان چخوف
 ....«یولیا واسیلی‌‌‌‌اونا» از خجالت سرخ شده بود و داشت با چین‌‌های لباسش بازی می‌‌‌كرد ولی صدایش درنمی‌‌‌آمد . همین چند روز پیش، ...
در “خواب و بیداری ” با صمد بهرنگی«۱»
 قصه ی « خواب و بیداری» را به خاطر این ننوشته ام كه برای تو سرمشقی باشد. قصدم این است كه بچه ...
در “خواب وبیداری” با صمد بهرنگی«۲»
 پدرم گفت: خواب نیستی چرا دیگر داد می زنی؟ بیا بالا پهلوی خودم.پدرم گفت: پسر تو چه ات است؟ هر صبح كه ...
غلامحسین ساعدی و داستان گدا ۱
 ...پای ماشینها كه رسیدیم به یكی از شوفرا گفت: «پدر، این پیرزنو سوار كن و شوش پیادهش بكن، ثواب داره.»برگشت و رفت، ...